7.8. Acte de lliurament d'una medalla d'honor

Exemples

· Portada:

PARLAMENT DE CATALUNYA

VII legislatura · 19 d'abril de 2006

Medalla d'Honor del Parlament,
en la categoria d'or,
a Adolfo Pérez Esquivel


ACTE DE LLIURAMENT· Cos de la transcripció:

La moderadora (veu en off)
Senyores i senyors, benvinguts al Parlament de Catalunya.
Lliurament de la Medalla d'Honor del Parlament, en la categoria d’or, a Adolfo Pérez Esquivel
Tot seguit començarà l’acte de lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, a Adolfo Pérez Esquivel. Els preguem que desconnectin els aparells de telefonia mòbil. Moltes gràcies.
(Pausa. La coral Primavera per la Pau canta
Els segadors.)
Molt bona tarda, siguin benvinguts. La cambra catalana lliura avui la seva màxima distinció, la Medalla d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, al senyor Adolfo Pérez Esquivel.
En primer lloc, té la paraula la senyora Imma Folchi, secretària general del Parlament de Catalunya, que llegirà l’acord de la Mesa pel qual li és atorgada aquesta medalla.

La secretària general
«La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2005, a proposta del president, ha acordat d’atorgar la Medalla d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, al senyor Adolfo Pérez Esquivel, per la seva trajectòria en defensa dels drets humans i de la pau, per la seva activitat a favor dels pobres i de la no-violència, i per la seva contribució i mediació en la resolució pacífica de conflictes.
»Palau del Parlament, 15 de novembre de 2005.
»La secretària primera, Anna Miranda; el president del Parlament, Ernest Benach.»
(Aplaudiments.)

La moderadora (veu en off)
Gràcies, senyora Folchi. Té ara la paraula el senyor Arcadi Oliveres, que ens parlarà de la figura d’Adolfo Pérez Esquivel.
[...]· Portada:


PARLAMENT DE CATALUNYA

VIII legislatura · 18 de maig de 2010

Medalla d'Honor del Parlament,
en la categoria d'or,
a la Roser Capdevila i Vals


ACTE DE LLIURAMENT· Cos de la transcripció:


El presentador (veu en off)
Senyores i senyors, el president del Parlament de Catalunya.
 

(El president entra a la sala.)

Lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, a Roser Capdevila i Valls
Iniciem aquest acte amb un recorregut visual per la vida i l’obra de la senyora Roser Capdevila i Valls.

(Es projecta un audiovisual. Pausa. Aplaudiments.)

A continuació, el senyor Andreu Teixidor i de Ventós, editor, i la senyora Lluïsa Jover i Armengol, il·lustradora, glossaran la figura i l’obra de la guardonada.

Lluïsa Jover i Armengol (il·lustradora)
Farem una glossa a duo.
Molt honorable president del Parlament de Catalunya...

Andreu Teixidor i de Ventós

...honorable conseller...

Lluïsa Jover i Armengol

...il·lustres diputats, autoritats...

Andreu Teixidor i de Ventós

...amics, amigues...

Lluïsa Jover i Armengol

...estimada Roser, volem agrair a aquest Parlament i al seu president la invitació per a fer la glossa de l’excel·lentíssima senyora Roser Capdevila, un honor i a la vegada un plaer que sempre recordarem amb emoció.[...]