1. Criteris generals

Es fan quatre tipus de sessions parlamentàries que acaben en diaris de sessions (DSPC):

- de comissions, DSPC-C
- plenàries, DSPC-P
- de la Diputació Permanent, DSPC-D
- i de la Junta de Portaveus [v. 7.1].

[Per a actes específics, com ara sessions educatives i lliurament de medalles d’honor, v. 7.7. i 7.8]

Les transcripcions parlamentàries tenen quatre parts bàsiques: la portada [v. 2], el davantal [v. 3], el cos de la transcripció [v. 4] i la taula de contingut [v. 5], però també poden contenir annexos (que van en un document a part, v. 6).