2. Portada

La portada té dues parts: una petita capçalera amb la informació cronològica, i un segon bloc amb el nom de l’òrgan, les dades de la sessió i les dades de la presidència.

Per a la portada de la Junta de Portaveus, v. 7.1.