3. Davantal

Els davantals que encapçalen les transcripcions consten de dues parts: d’una banda, les dades de la sessió, i de l’altra, l’ordre del dia de la convocatòria.

Per al davantal de la Junta de Portaveus, v. 7.1.