2.3. Sessions i reunions

Quan l’ordre del dia d’una sessió no és substanciat en un sol dia, sinó que continua l’endemà o un altre dia (o dies), les diferents parts de la sessió s’anomenen «reunió». En aquests casos, caldrà especificar a la portada l’ordinal de la reunió i, si és l’última de les reunions, s’hi haurà d’afegir la fórmula «i darrera reunió».

Ple del Parlament

Sessió 72, primera reunió, dimecres 21 de febrer de 2010

Presidència del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual

________________________


Ple del Parlament

Sessió 72, segona i darrera reunió, dijous 22 de febrer de 2009

Presidència del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual


Si la sessió és constitutiva [v. 7.2], hi afegirem les paraules «de constitució», tant en les sessions del Ple, com a la Diputació Permanent, com a les comissions.


Ple del Parlament

Sessió 1, de constitució, dimecres 17 de desembre de 2012

Presidència d'Edat de la I. Sra. Dolors Montserrat i Culleré

Presidència de la M. H. Sra. Núria de Gispert i Català


Si la sessió es té durant un període intermedi o entre legislatures, hi afegirem que és extraordinària.


Comissió del Síndic de Greuges

Sessió 35, extraordinària, dimarts 27 de gener de 2006

Presidència de la I. Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra

________________________


Ple del Parlament

Sessió 4, extraordinària, divendres 31 d'octubre de 2009

Presidència del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual


Si el mateix dia hi ha més d’una sessió, es faran constar en la portada de la manera següent:


Ple del Parlament

Sessions 35 i 36, primera reunió, dimecres 12 de juliol de 2009

Presidència del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual

________________________


Ple del Parlament

Sessions 7, segona i darrera reunió, i 8, dijous 3 de maig de 2018

Presidència del M. H. Sr. Roger Torrent i Ramió