4.4.1. Fórmules d’obertura, represa, suspensió i aixecament

Utilitzarem sempre les mateixes fórmules per a donar la informació horària:

  1. La sessió s’obre a...
  2. La sessió es reprèn a...
  3. La sessió, suspesa ahir / suspesa el dia..., es reprèn a...
  4. La sessió se suspèn a...
  5. La sessió s’aixeca a...
  6. La sessió se suspèn a... i es reprèn a...

Les fórmules horàries (1), (2) i (3), d’obertura i de represa, formen part del text del davantal i, per tant, les posarem tal com s’indica a l’apartat 3.1.3.

Al final d’una reunió, la sessió es pot suspendre o aixecar. Després de la darrera intervenció, per tant, hi posarem, en línia a part, les fórmules horàries (4) o (5) amb l'estil corresponent d'acotació horària.

Quan, durant una reunió, la sessió se suspèn momentàniament, posarem la fórmula horària (6) entre la darrera intervenció i la represa.

La presidenta

Doncs, fem un segon de... Se suspèn, i així podran parlar en veu alta...

Se suspèn la sessió.


La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i tretze minuts i es reprèn a dos quarts de cinc.

La presidenta

Es reprèn la sessió.

Posem a votació el text de la proposició en el punt 1...