4.4.2. Fórmules horàries

Les fórmules horàries han de ser completament desglossades i han de portar els minuts després de la part del dia. S’empren les hores en punt o els quarts avançats de l’hora. No s’empra el mig quart ni es fan servir les expressions “falten ... minuts per a ...” o “passen ... minuts de ...”. Per exemple:


La sessió, suspesa el dia 14 d’abril, es reprèn a un quart d’onze del matí i deu minuts.

Si en una mateixa acotació hi entren dues fórmules horàries en què hi ha la mateixa part del dia, no repetirem la part del dia; només la hi posarem el primer cop. Per exemple:


La sessió se suspèn a un quart de tres de la tarda i dos minuts i es reprèn a dos quarts de cinc.

Si en una sessió l'hora de la suspensió coincideix exactament amb la de la represa, farem servir la fórmula «es reprèn tot seguit». Per exemple:


La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i set minuts i es reprèn tot seguit.

Les parts del dia es reparteixen de la manera següent:


matinadamatímigdiatardavesprenit
123456789101112123456789101112


Per tant:

. De les 00.15 a les 04.14 h - matinada
. De les 04.15 a les 11.14 h - matí
. De les 11.15 a les 14.14 h - migdia
. De les 14.15 a les 18.14 h - tarda
. De les 18.15 a les 22.14 h - vespre
. De les 22.15 a les 00.14 h - nit