3.1.3. Sessions de matí i tarda

Si una sessió s’interromp al migdia i continua a la tarda, abans de transcriure el text de la tarda tornarem a posar-hi el davantal amb les dades de la sessió, però aquest cop sense el títol, és a dir:

- En el primer paràgraf, hi farem constar l’hora de la represa de la sessió [v. 4.4.1], els membres de la mesa de l’òrgan que es reuneix i el lletrat o lletrada que l’assisteix.

- En el segon paràgraf, els membres del Govern, en el cas del Ple, i els membres de la comissió, en el cas de les comissions, que hi assisteixen.

- En el tercer (només en el cas de les comissions), el nom dels assistents, si escau. (Tot i que, sovint, en el cas de les comissions, com que no en tenim les dades desglossades, fem un sol davantal i el posem al matí.)

La sessió es reprèn a les quatre de la tarda i dos minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per l’oficiala major i els lletrats Anna Casas i Gregorio, Vicenç Santaló i Burrull i Pere Sol i Ordis.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del conseller en cap, el conseller de Relacions Institucionals i Participació, els consellers de Política Territorial i Obres Públiques, de Justícia, la consellera d’Interior, els consellers d’Economia i Finances, de Governació i Administracions Públiques, les conselleres d’Educació, de Cultura, els consellers d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Treball i Indústria, la consellera de Benestar i Família, i els consellers de Medi Ambient i Habitatge, i d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

En el moment de fer el plec del matí i la tarda, però, eliminarem la informació horària de la suspensió i l’afegirem a la de la represa [v. 4.4.1]. És a dir, aquestes dues fórmules:

La sessió se suspèn a les dues del migdia i deu minuts.
La sessió es reprèn a les quatre de la tarda i dos minuts. Presideix [...]
es convertiran en una de sola:
La sessió se suspèn a les dues del migdia i deu minuts i es reprèn a les quatre de la tarda i dos minuts. Presideix [...]