2.1. Capçalera

La capçalera de la portada (alineada al marge esquerre) ha d’indicar la informació cronològica del diari: l’ordinal de la legislatura en xifres romanes, l’ordinal del període en lletres, la sèrie i el número del diari. Per exemple:

XI legislatura · primer període · sèrie P · número 7
XI legislatura · tercer període · sèrie C · número 28

Quan les sessions es tenen fora dels períodes ordinaris de la legislatura, és a dir, durant les vacances parlamentàries, en comptes del número del període s’hi ha de posar «període intermedi».

X legislatura · període intermedi · sèrie P · número 230

Igualment, quan les sessions es tenen entre legislatures, hi posarem «període entre legislatures».

X legislatura · període entre legislatures · sèrie D · número 1