4.5.2.3. Accions

(Rialles [en un sector de l’hemicicle / en el sector del públic].)

(Fortes rialles.)

(L’orador/a riu.)
[Si només és ell o ella qui riu.]

(Algú pica de mans.)

(Aplaudiments [en un sector de l’hemicicle / en el sector del públic].)

(Aplaudiments [forts i] perllongats.)

([Alguns] aplaudiments.)

(Xiulets [en un sector de l’hemicicle / en el sector del públic].)

(Esbroncada en un sector de l’hemicicle / en el sector del públic.)

(Alguns diputats piquen de peus.)

(Alguns diputats [ piquen amb les mans / donen cops de puny ] damunt [l’escó / la taula].)

(L'orador/a es dóna uns copets a la galta amb la mà.)
[Si l'orador o oradora fa el gest de tenir barra.]

(L’orador/a pica amb el puny a la tribuna.)

([Nom complet / càrrec] nega amb el dit.)

([Nom complet / càrrec] fa gestos d’aprovació / fa gestos de desaprovació.)

(L’orador/a estossega.)
[Si això provoca una reacció en el mateix orador o oradora o en els que l’escolten.]

(L'orador/a assenyala la pantalla que mostra el temps d’intervenció.) [Per indicar, per exemple, que no s'ha engegat el rellotge i només en el cas que tingui repercussió en el discurs.]