4.5.2.4. Altres moviments

([Nom complet / càrrec] entra al [s’absenta del] Saló de Sessions / a la sala.) [Si des la tribuna s’hi fa referència o si aquest fet provoca reaccions en algun sector.] 

([Nom complet / càrrec] abandona el Saló de Sessions / la sala.) [Per exemple, com a acció de protesta.] 

(La cambra es posa dempeus.) [Si escau, durant la lectura d’un text commemoratiu o de condemna.] 

([Nom/s complet/s] ocupa [ocupen] el seu lloc.) [Si s’elegeixen membres de la mesa.]