4.5.2.4. Altres moviments

([Nom complet / càrrec] entra al [s’absenta del] Saló de Sessions / a la sala.) [Si des la tribuna s’hi fa referència o si aquest fet provoca reaccions en algun sector.]

([Nom complet / càrrec] abandona el Saló de Sessions / la sala.) [Per exemple, com a acció de protesta.]

(La cambra es posa dempeus.) [Si escau, durant la lectura d’un text commemoratiu o de condemna.]

(L’anomenat/da [Els anomenats/des] ocupa [ocupen] el seu [llurs] lloc[s].) [Si s’elegeixen membres de la mesa.]