4.5.2.5. Incidències externes

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)
[Només en el cas que tingui repercussió en el discurs.]

La directora general de la Inspecció de Treball

[...] Últim apartat: ocupació i treball d’estrangers. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Quant a l’ocupació –sí, acabo, presidenta–, treballem de manera conjunta amb l’Estat, amb un pla comú, amb l’objectiu d’aflorar l’economia irregular...

(S’encén el llum que avisa que s’exhaureix / que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) [Només en el cas que tingui repercussió en el discurs.]

(Se sent un telèfon mòbil.)

(Se sent remor de fons d’una manifestació.)
[Només en el cas que s'hi faci al·lusió en algun moment del discurs.]

(Se sent un avís d'emergència. Tot seguit, l'edifici és evacuat.)