4.7. Notes a peu de pàgina

Si cal fer una nota a peu de pàgina, farem servir un asterisc com a crida. El text de la nota, l’escriurem en rodona.

La presidenta

Es reprèn la sessió.

Sessió informativa amb la consellera de Sanitat i Seguretat Social per a informar del Pla de xoc de la infermeria en l’àmbit de l’atenció primària*
355-00041/07
L’últim punt de l’ordre del dia d’avui era la sessió informativa de la Comissió de Política Social amb l’honorable consellera de Salut, senyora Marina Geli, per informar-los del Pla de xoc de la infermeria en l’àmbit de l’atenció primària.
_______________

* Vegeu el Decret 303/2004, del 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social, pel qual passa a denominar-se Departament de Salut.